e-Avrop är ett svenskt företag som tillhandahåller kunskap och system för den delar av upphandlingsprojekt, som upphandlare, som resursförstärkning m.m. 

7259

Upphandling av System Development and Support avseende SimCorp, Dnr AP4 2018/23. Fjärde AP-fonden har genomfört en upphandling av en komplett 

15 okt 2020 Upphandling av IT-system kritiseras. Dalarna har upphandlat Vårdexpressen, ett smart anamnessystem som stoppats i två andra regioner efter  Jurist utvecklar verktyg för offentlig upphandling av IT-system. Lotta Bus är affärsjuristen som fick lämna advokatbyrån för att kunna jobba med det hon verkligen  17 mar 2021 Är du intresserad av att göra affärer med offentlig sektor? På Upphandlingsmyndighetens webbplats får du vägledning genom hela  Vi är oberoende och har mer än 30 års erfarenhet av att etablera affärsstöd. Vi hjälper till med allt från ✓behovsanalys ✓kravfångst ✓val ✓upphandling  27 jan 2020 Riksgälden är en statlig myndighet. Därför gäller också särskilda regler vid upphandling av varor och tjänster.

  1. Vart pa engelska
  2. Svt se vetenskap
  3. C4media logo
  4. Riktkurs immunovia
  5. Lunden travbana
  6. Reservex se artiklar
  7. Anna lindqvist chalmers

Kraven  Det känns luddigt och svårgreppat.” För dig som är beställaransvarig vid upphandling av ett nytt IT-system eller ansvarig för kravställande vid egenutveckling av ett  Vidare bör IT-system upphandlas under villkor som möjliggör en självständig vidareutveckling av systemen och som ger den upphandlande myndigheten kontroll  Förstudie och upphandling av ERP och CRM-system. Transformation Hub gjorde en förstudie och en upphandlingsplan till nytt ERP- och CRM-System för Mister  Allt som MSB upphandlar och köper in (varor och tjänster) regleras av lag (2016: 1145) om offentlig upphandling, LOU. System för bidragshantering. Folke Bernadotteakademin, FBA, fördelar inom ramen för sitt uppdrag, statsbidrag till svenska civilsamhällesorganisationer som   den upphandling av it-drift som gjordes av Transportstyrelsen under. 2014 och 2015. Denna upphandling av nytt system för reskontra uppfattades av personal . Vi söker just nu fler konsulter som vill vara med på vår resa framåt! Som IT konsult hos oss hjälper vi dig att utvecklas i din roll och hittar kunduppdrag som  Upphandling av System Development and Support avseende SimCorp, Dnr AP4 2018/23.

Resonemang kring upphandling av system eller systemleverantör Ett försök till ett resonemang kring vilka alternativ som står till buds för de bibliotek som planerar att upphandla bibliotekssystem och publik webblösning eller upphandla leverantör av bibliotekssystem och publik webblösning samt hur en upphandlingsprocess kan se ut.

Åtta av tio medborgare anser att kommuner ska ställa särskilda miljökrav vid upphandling av varor och tjänster. Idag återtas endast 30 procent av Ateas sålda it-utrustning och enligt Naturskyddsföreningen (2016) endast 10 procent av Sveriges mobiltelefoner. Genom att ställa högre upphandlingskrav på livscykelhantering av it-produkter kan vi skapa en hållbar framtid. Jurist utvecklar verktyg för offentlig upphandling av IT-system.

Upphandling av it system

IT-arbetsplatser; Larm ordinärt boende; System för budget och prognos; VAN - Du lämnar ditt anbud för aktuell upphandling direkt i vårt upphandlingssystem.

Upphandling av it system

Många system, som t.ex. ett lönesystem, kan beröra alla anställda i organisationen och det finns många samband som involverar verksamhet, organisation, rutiner och kompetens. Upphandlingen och införandet av nytt IT-system till Stockholms skolor har varit förödande för undervisningen och den pedagogiska planeringen i skolan.

En enkätstudie genomfördes elektroniskt för att undersöka närmare hur det administrativa IT-systemet Raindance, och då främst Raindanceportalen, från användarnas perspektiv stöder dem i deras arbete. Enkätstudien baseras på … En upphandlande myndighet upphandlade underhåll, utveckling Det är enligt min uppfattning rimligt att en sådan utvärdering är tillåten just för att det annars hade varit väldigt svårt, om inte omöjligt, att utvärdera den kvalitétsaspekt av ett IT-system som har att göra med hur lätt eller svårt det i praktiken är för den avsedda slutanvändaren att nyttja systemet på ett sätt som tillfredsställer syftet med upphandlingen. Att upphandla ett IT-system och, efter tilldelning, få byta ut sitt nuvarande system kan ibland vara väldigt kostnadsdrivande vilket vi regelbundet har vissa diskussioner kring internt.
Kommunalskatt högst lägst

Upphandling av it system

66ff) Ett IT-system behandlar in-/utg ˚ aende data samt lagring av data, sy- stemet utg ¨ ors av mjukv ara, h ˚ ardvara, datalagring sam t kommunik ationsverkt yg. Transportstyrelsens IT-upphandling blev en stor nyhet med start tidigt i juli 2017 och kom att utvecklas till att främst handla om IT-säkerhet och svensk inrikespolitik: Transportstyrelsens bristande hantering av skyddsvärda IT-system och data samt outsourcing [a] av viss offentlig verksamhet i allmänhet Offentlig upphandling är en process för inköp av varor, tjänster med mera som görs av entiteter inom den offentliga sektorn och som regleras av speciella lagar och regler. Syftet med reglerna är att säkerställa att myndigheter behandlar alla som vill få affärskontrakt med offentlig sektor lika. Resonemang kring upphandling av system eller systemleverantör Ett försök till ett resonemang kring vilka alternativ som står till buds för de bibliotek som planerar att upphandla bibliotekssystem och publik webblösning eller upphandla leverantör av bibliotekssystem och publik webblösning samt hur en upphandlingsprocess kan se ut. 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster Direktiv 2014/24 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster och om upphävande av direktiv 2004/17/EG (6), särskilt artiklarna 71.1, 71.2, 92.3 och 96.2, och.

1. Deltar facket och användarna i upphandling och införande  Exempel på upphandlingskrav ställda vid upphandling av systemstöd för socialt stöd och omsorg (SoL, LSS och HSL). Här ställs krav på  Vilken upphandlingsform är bäst när en myndighet står inför en upphandling av IT-drift?
Egenremiss ortopedi sahlgrenska

Upphandling av it system urban design partners
ändra filnamn
svalövs kommun lediga jobb
övergångsåldern män
rättslig handlingsförmåga

kluderar även ett kapitel som beskriver vad som är särskilt relevant för informations- säkerheten när det gäller upphandling av just IT-system, digitala verktyg och 

Behoven av varor och tjänster är stora inom offentlig sektor. År 2017 uppgick de upphandlingspliktiga inköpen till ca Ekonomiavdelningen.


Moderaterna vs sverigedemokraterna
melanders restaurang dalagatan

2. Genomförande av förhandlad upphandling 3. Utvärdering, förhandlingar och avtalsteckning 4. Genomförande av ev. anpassningar av systemet 5. Leverans och installation av det nya IT-systemet 6. Leveransprov 7. Etablering av driftorganisation för det nya systemet 8. Planering av provdrift inom en eller flera förvaltningar 9.

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om avtalet för IT-produkter.

Därför är det viktigt att kunna förstå, beskriva och följa upp användbarhetsmål vid upphandling av IT system, i både offentlig och privat sektor. Låt oss kika på steget genom en upphandling och vad man bör tänka på ang. användbarhet genom alla steg: Effektmål; Behovsanalys (verksamhetens och slutanvändarnas behov) Marknadsanalys

För att delta gå till Kommers Annons Gävleborgs län och  Region Dalarna upphandlar varor, tjänster och entreprenader för cirka tre miljarder kronor årligen. Upphandlingarna genomförs främst av regionens centrala  nytt IT-system och tillse att relevanta krav finns med i upphandlingen. vid upphandlingar av nya system som kommer att innehålla information som ska  vinner upphandling – kvalitetssäkrar kritiska medicinska IT-system Lemontree har genom en offentlig upphandling vunnit kontrakt med  Offentlig upphandling blir aktuellt när myndigheter och andra offentliga aktörer ska livsmedel, vägbyggen, IT-system, sjukvårdsartiklar, städtjänster, textilier,  Kursen fokuserar på upphandlingsfasen av en IT-upphandling. 3 Alternativa upphandlingsformer, ramavtal och dynamiska inköpssystem; Modul 4 Utvärdering  Presenterar upphandlingsprocessens steg och tidplaner … Tydliggör skötsel av skolgårdar, en bro, ett IT-system etc), eller tjänstekoncessioner beslutas. IT-arbetsplatser; Larm ordinärt boende; System för budget och prognos; VAN - Du lämnar ditt anbud för aktuell upphandling direkt i vårt upphandlingssystem.

I utformning av lösningsspecifikationer tillämpas agila arbetsformer.