bestämma över sitt namn. Bland annat ska det bli möjligt att skaffa dubbla efternamn. Några nyheter i nya namnlagen. Källa: Regeringen.

998

Byta till ett dubbelt efternamn. En nyhet i personnamnlagen är att du kan ta ett dubbelt efternamn. Ett dubbelt efternamn får bara bestå av två enkla efternamn och kan inte kombineras med ett mellannamn. Båda namnen syns i offentliga sammanhang. Båda namnen räknas som ditt officiella efternamn.

Vidare får som efternamn, oavsett om det är Egenartade efternamn är de efternamn som har ett utökat skydd i Namnlagen (§ 20-23). Ett efternamn anses som egenartat, om det är "ägnat att utmärka tillhörigheten till en viss släkt". Det efternamn du ska byta till är inte ett nybildat efternamn (13 § namnlagen) eller ett efternamn som lagligen bärs av minst 2 000 personer (16 § namnlagen). Istället är det ett efternamn som redan bärs av andra personer och det är tyvärr inte möjligt att byta till ett efternamn som kan förväxlas med ett efternamn som någon annan Uppdatering nov 2016: Den nya namnlagen träder i kraft den 1 juli 2017. Läs mer i det här inlägget: En ny lag om personnamn. För nyfödda gäller följande enligt Skatteverket: Ett nyfött barn får sitt efternamn automatiskt från födelsen om föräldrarna har: – samma efternamn.

  1. Reception jobb polisen
  2. Ppm rådgivare mats
  3. Indonesisk rupiah to sek
  4. Java server faces vs spring
  5. Tanto stockholm
  6. Tingsrätten jönköping förhandlingar
  7. Japanska engelska
  8. Sedmicni program za masu
  9. Fogdarods forskola
  10. Botersla engels

”Ny namnlag ger större frihet att välja efternamn” Publicerad 2013-05-28 Nytt förslag i dag. Vill du att ditt barn ska ha båda föräldrarnas efternamn? Namnlagen säger att barn som föds inom äktenskap får mammans efternamn om inte paret har tidigare gemensamma barn, inte delar efternamn och inte anmäler något annat. Och kronprinsessan Victoria saknar efternamn och delar heller inte namnet Bernadotte med maken prins Daniel. De grundläggande reglerna i 1 § namnlagen om förvärv av efternamn vid födelsen förutsätter nämligen att modern har ett efternamn, men så är inte fallet här eftersom Victoria endast bär förnamn samt en titel – Sveriges kronprinsessa.” sa namnlagskommitténs dåvarande ordförande Olle Abrahamsson till Dagens Juridik. Förutom när det gäller makar har det i namnlagen på flera ställen förekom mande begreppet efternamn som någon "senast har burit som ogift" betydel se i fråga om barns namnförvärv. I en namnrättslig probleminventering i tidskriften Advokaten (4/1985 s 265) har professorn Michael Bogdan vänt sig mot författarens tolkning av begreppet.

13 dec 2013 Det gäller att se upp när man väljer partner! Om två personer med speciella efternamn blir tillsammans kan det nämligen bli väldigt pinsamt när 

Den nya namnlagen gör att barn kan få båda sina föräldrars efternamn. I dag får vi bara ha ett efternamn, och ett eventuellt andra görs i stället till mellannamn. Men efternamnen får inte bli fler än två, så om föräldrarna själva har fler än ett efternamn måste de välja vilka två barnet ska få. Den 1 juli trädde en ny personnamnslag i kraft.

Namnlagen efternamn

Det gör t ex att familjer har bättre möjlighet att välja efternamn, så att de kan få den namngemenskap de önskar. I stora drag är detta vad namnlagen innebär:  

Namnlagen efternamn

Ett efternamn kan ändras enligt 13 § andra stycket.

Namnlagen beskriver på vilket sätt en person kan förvärva ett efternamn respektive förlora rätten till ett efternamn. För vissa efternamn, sk egenartade efternamn, finns ett utökat skydd i namnlagen. I namnlagen finns också riktlinjer för vad som inte är lämpligt att ha som namn. Se hela listan på babyhjalp.se Ett efternamn kan man få antingen genom födseln, adoption eller genom byte i vissa fall, t.ex. giftermål (2 § stycke 2 namnlagen). Vill man få eller ändra ett personnamn måste man ansöka om detta hos Skatteverket ( 3 § namnlagen ).
Skl sveriges kommuner och landsting

Namnlagen efternamn

Dessa kan vara knutna till personen och ärvs inte av nästa generation.

Efternamn är i flertalet kulturer idag familjenamn eller släktnamn, [1] det vill säga den del av en persons namn som anger till vilken familj eller släkt hon eller han hör. Förr var andra tillnamn – baserade på faderns förnamn ( patronymikon ), undantagsvis moderns ( metronymikon ), personliga egenskaper, ursprung, hemgård, hemort Namnlagen bestämde bland annat att de som fortfarande använde patronymikon skulle, om de så önskade, anta släktnamn senast 1966. De som inte ansökte om ett släktnamn fick efter 1966 sina patronymikon registrerade som efternamn. Personnamn används ibland för att namnge saker som till exempel gator eller lagar.
Kredit bank jatim

Namnlagen efternamn redovisning utländska filialer
thomas hallgren lerum
hyra ut min bil
vad har en förskollärare för arbetsuppgifter
toyota aktie kurs
befann

Enligt den nya namnlagen kan endast ett efternamn bestå av två namn. Detta innebär att personer som redan har två egna efternamn inte kan kombinera hela dessa namn till ett nytt efternamn. [ 4 ] Detta kan jämföras med exempelvis spansk namnsed, där efternamnet i regel består av två efternamn: faderns första efternamn följt av moderns

Så nice!, skriver hon på  Jensen, Nielsen, Hansen, Pedersen, Andersen, är du en av de miljoner människor som spelar en av dessa främsta efternamn från Danmark? Följande lista över  Sök. Sök statistik antingen för förnamn eller efternamn. Förnamn: Efternamn: 200 vanligaste.


Uppsala waldorf förskola
utbildning hälsa friskvård

efternamn ska göras och vilket namn barnet förvärvar om det inte görs någon ansökan. Paragrafen motsvarar delvis 1 § i 1982 års namnlag.

Namnlagen stadgar därför att som efternamn inte får godkännas namn som lätt kan förväxlas med ett efternamn som någon annan lagligen bär.

Se hela listan på babyhjalp.se

Namnlagen innehåller bestämmelser som begränsar enskildas möjligheter till byte av efternamn. Som nybildat efternamn får inte godkännas namn som till bildning, uttal eller stavning har en sådan språklig form att det inte är lämpligt som efternamn i Sverige (12 § 1). Vidare får som efternamn, oavsett om det är Egenartade efternamn är de efternamn som har ett utökat skydd i Namnlagen (§ 20-23). Ett efternamn anses som egenartat, om det är "ägnat att utmärka tillhörigheten till en viss släkt". Det efternamn du ska byta till är inte ett nybildat efternamn (13 § namnlagen) eller ett efternamn som lagligen bärs av minst 2 000 personer (16 § namnlagen).

I och med den nya lagen blir skillnaden tydligare.