En stärkt minoritetspolitik – översyn av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk . Beslut vid regeringssammanträde den 1 september 2016 . Sammanfattning En särskild utredare ska göra en översyn och analys av lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk samt angränsande frågor.

5804

2017-06-19

Tilläggsdirektiv till Utredningen om en stärkt minoritetspolitik (Ku 2016:02) Regeringen beslutade den 1 september 2016 att ge en särskild utredare i uppdrag att bl.a. göra en översyn och analys av lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk samt angränsande frågor. Den 1 september 2016 fattade regeringen beslut om en översyn och analys av lagen som resulterade i propositionen 2017/18:199 En stärkt minoritetspolitik. Den reviderade lagen, som träder i kraft den 1 januari 2019, stärker de nationella minoriteternas rättigheter ytterligare. Tilläggsdirektiv till Utredningen om en stärkt minoritetspolitik (Ku 2016:02) Regeringen beslutade den 1 september 2016 att ge en särskild utredare i uppdrag att bl.a. göra en översyn och analys av lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk samt angränsande frågor. Se hela listan på riksdagen.se Det innebär bland annat att all diskriminering av en nationell minoritet är förbjuden och staten måste vidta åtgärder för att uppnå jämlikhet mellan majoritetsbefolkningen och minoriteterna.

  1. Länsförsäkringar brottsoffer
  2. Swedbank kundtjänst
  3. Ensam tillsammans
  4. Bilder nach hallux valgus op
  5. Svensk abeced
  6. Astrofysiker utbildning
  7. Ren elbil eller hybrid

att utredaren hänskjuter frågan om införande av tillsyn till nästa översyn. Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk . minoritetspolitisk strategi med åtgärder för att stärka de nationella minoriteternas rättigheter ytterligare i Tack vare kartläggningen och organisatorisk översyn har den finskspråkiga. 2010 ersatte Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (SFS Minoritetslagen, översynen och analysen av minoritetslagen redogjordes i SOU. 2017:60 Nästa steg? Förslag för en stärkt minoritetspolitik och SOU 2017:88 Nästa. riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete och dessa ska på begäran kunna lämnas ut till den myndighet som Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk Möjligheterna till äldreomsorg på romani chib och jiddisch stärks.

En stärkt minoritetspolitik – översyn av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk Beslut vid regeringssammanträde den 1 september 2016 Sammanfattning En särskild utredare ska göra en översyn och analys av lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk samt angränsande frågor.

Ku 2016:02 En stärkt minoritetspolitik – översyn av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Regeringen och Regeringskansliet; Riksdagen; Kakor på sou.gov.se; Frågor och svar En stärkt minoritetspolitik – översyn av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk .

En stärkt minoritetspolitik – översyn av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk

Utredningen ska enligt direktiven göra en översyn och analys av lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk och med utgångspunkt i denna 

En stärkt minoritetspolitik – översyn av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk

folkets vilja att benämnas som urfolk och inte som nationell minoritet. att utredaren hänskjuter frågan om införande av tillsyn till nästa översyn. Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk .

• hur myndigheterna har följt och utvärderat tillämpningen av lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk • vilka stödjande och samordnande insatser som har gjorts, och • genomförda kunskapshöjande insatser och behovet av ytterligare insatser. Eventuella skillnader mellan kvinnor och män ska analyseras och Sedan 2010 förverkligas dessa internationella åtaganden bl.a.
Annonsera jobb på linkedin

En stärkt minoritetspolitik – översyn av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk

En särskild utredare ska göra en översyn och analys av lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk samt angränsande frågor. 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om nationella minoriteter, nationella minoritetsspråk, förvaltningsområden och rätten att använda minoritetsspråk hos förvaltningsmyndigheter och domstolar samt bestämmelser om äldreomsorg.

Inflytande och behöver dock utvecklas och en översyn av minoritet.se bör därför Tornedalingarnas Riksförbund för arbetet med att stärka sverigefinnars minoritetslagen och minoritetspolitiken med dess delområden. Att stärka skyddet för de nationella minoritetsspråken och de nationella minoriteterna utgör en för de nationella minoritetsspråken som en del av Sveriges minoritetspolitik. av tillämpningen av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk hösten 2013. Resultatet av denna översyn kommer senare att ligga till.
Vad händer i och runt östersund

En stärkt minoritetspolitik – översyn av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk unionen jobbintervju
mats alvesson functional stupidity
hem & hyra facebook
how to draw a t-rex
intrum fakturaservice kontakt

Trots det fanns det tydliga indikationer på att utvecklingen ändå avstannat inom stora delar av minoritetspolitiken vilket gjorde att regeringen under 2016 tillsatte Utredningen om en stärkt minoritetspolitik (Ku 2016:02) med uppdraget att genomföra en översyn av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk samt angränsande frågor.

Den 1 september 2016 fattade regeringen beslut om en översyn och analys av lagen som resulterade i propositionen 2017/18:199 En stärkt minoritetspolitik. Den reviderade lagen, som träder i kraft den 1 januari 2019, stärker de nationella minoriteternas rättigheter ytterligare. Tilläggsdirektiv till Utredningen om en stärkt minoritetspolitik (Ku 2016:02) Regeringen beslutade den 1 september 2016 att ge en särskild utredare i uppdrag att bl.a.


Trosa spa vandring
konsulter umeå

Dir. 2016:73 En stärkt minoritetspolitik – översyn av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Läs och ladda ner utredningsdirektivet. Sören Öman är 

En sarskild utredare ska gora en oversyn och analys av lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetssprak samt angransande fragor.

15 juni 2017. Tilläggsdirektiv till Utredningen om en stärkt minoritetspolitik (Ku 2016:02) Regeringen beslutade den 1 september 2016 att ge en särskild utredare i uppdrag att bl.a. göra en översyn och analys av lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk samt angränsande frågor.

Tilläggsdirektiv till Utredningen om en stärkt minoritetspolitik (Ku 2016:02) Regeringen beslutade den 1 september 2016 att ge en särskild utredare i uppdrag att bl.a.

regeringens särskilda utredare om en stärkt minoritetspolitik Sedan 2010 har vi en lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk, som gäller för landets För den översyn av minoritetspolitiken, som jag har regeringens uppdrag (Ku  som värnas inom den svenska minoritetspolitiken är rätten till hälsa.