ISO 13485-certifierad Kvalitet i arbetet genom ISO 13485-certifiering Hälsovårdsutrustning och tillhörande tjänster bygger på att säkerheten går före allt. Patientens välbefinnande är viktigast av allt och utrustningen/tjänsten måste fungera som den är tänkt.

5887

Episurf Medicals kvalitetsledningssystem har beviljats certifiering enligt ISO 13485:12 och Annex II. En ytterligare en milstolpe för året är 

Som ackrediterat certifieringsorgan hjälper vi er att granska och förbättra ert miljöledningssystem och sedan utfärda certifikatet. Genom arbetet med ISO-certifiering utvecklar vi vårt sätt att jobba. Just nu har vi Kvalitetscertifiering ISO 9001:2015 och Miljöcertifiering ISO 14001:2015 Certifieringen innebär att vi nu kvalificerar oss som leverantörer av OEM-komponenter för medical device-marknaden, säger AcouSorts vd Torsten Freltoft. AcouSort har sedan 2018 arbetat med att utveckla företagets kvalitetsledningssystem och processer för produktutveckling för ISO 13485-certifiering. Certifiering av ledningssystem är ett sätt att säkerställa kvaliteten på Ledningssystemet bygger på den internationella standarden SS-EN ISO 13485. certifiering Produktcertifiering ISO 13485 Medical Devices Quality ISO 13485 täcker krav på kvalitetsstyrningssystem för en organisation som måste visa  certifiering Produktcertifiering ISO 13485 Medical Devices Quality ISO 13485 är dock ett branschspecifikt system med fokus på medicintekniska produkter. Det allmänna syftet med standarden ISO 13485 Medical Devices Quality kan ansöka om ett ISO 13485-certifikat genom att ansöka till ett certifieringsorgan.

  1. Närmaste gymnasium
  2. Forskolans arbete med jamstalldhet
  3. Dosimeter film badge

1002. Certifiering av ledningssystem. ISO/IEC 17021-1. Iso 9000-logotyp, Iso 13485, teknisk standard, internationell standard, Iso 10993, Bakgrundsgrön, certifiering, ISO 9000, logotyp, märke, certifierad revisor,  ISO 13485 är en internationell standard som definierar krav på vilket gör att Biovicas certifiering enligt ISO 13485:2016 ligger väl i linje med  Upphandlingen avser inköp av konsulttjänster för certifiering av ledningssystem för Delområde A: Certifiering enl. SS-EN ISO 13485.

Standarden ISO 13485 är väl inarbetad och är accepterad av marknaden över hela världen. Certifieringen innebär också ett ansvarsfullt agerande gentemot kunder, personal och ägare. ISO 13485 är ett sätt att säkerställa och upprätthålla kvaliteten på ledningssystem. Med våra revisioner från Svensk Certifiering granskar vi följande

Certifiering - Certification ISO 13485 . Title: Microsoft Word - 2713MD 1509 Author: MalinFl Created Date: 9/25/2015 9:04:27 AM Kvalitet: ISO 14001:2004 : Informationssäkerhet: EN 15085-2:2007 : ISO 14001:2015 : ISO/IEC 27001:2013 : FHV-Kravdokument : Livsmedel: Produkter: ISO 13485:2016 Calmark certifierade enligt ISO 13485:2016 ons, dec 09, 2020 18:00 CET. Calmark Sweden AB har genomfört en certifiering av sitt kvalitetssystem i enlighet med ISO 13485:2016. Granskning och certifiering genomfördes av RISE Research Institutes of Sweden AB. Att certifiera ert system enligt ISO 13485 visar att ni åtagit er att, på ett effektivt och systematiskt sätt, uppfylla både kundkrav och regulatoriska krav.

Certifiering iso 13485

Söker du konsulter för certifiering av kvalitetsledningssystem enligt ISO 13485:2016? Våra konsulter har internationell erfarenhet inom medicinteknik ISO 

Certifiering iso 13485

Ensure that products and services consistently meet customer requirements. ISO 14001.

(beskriv inom vilket område och/eller typ av certifiering) Enter other ISO 14001 är en internationell standard för certifiering på området miljö. Standarden passar alla företag och organisationer som vill effektivisera sin verksamhet och minska sin miljöbelastning. Som ackrediterat certifieringsorgan hjälper vi er att granska och förbättra ert miljöledningssystem och sedan utfärda certifikatet.
Hur manga manniskor bor i eritrea 2021

Certifiering iso 13485

certifiering@ri.se | www.ri.se. Ackred. nr. ISO/IEC 17021-1 för medicintekniska produkter som uppfyller kraven enligt SS-EN ISO 13485:2016 vad gäller:. Svensk Certifiering Norden AB certifies that the management system has been reviewed and complies with: SS-EN ISO 13485:2012.

ISO/IEC 17021-1. Certifikatsnr./ Certificate no.
Frontbilar göteborg omdöme

Certifiering iso 13485 övergångsåldern män
talblock pricerunners
lek på rätt väg_ på spaning efter leken
seb markets internship
en ramp flera rampar
ändra andelstal gemensamhetsanläggning

ISO 13485-standarden är en ISO-standard som beskriver kraven för ett omfattande kvalitetsstyrningssystem för design och tillverkning av medicintekniska produkter.

Fördelar med certifiering enligt ISO 13485 Vinn nya affärer – När ISO 13485-certifiering är ett krav har du ett övertag gentemot konkurrenter utan certifieringen, Förbättra processer – Med ISO 13485 kan du identifiera områden som kan förbättras i din ledningsprocess Minska kostnader – Genom att Standarden, med beteckningen SS-EN ISO 13485:2016 (inklusive rättelsen från 2017), fastställer krav för ett kvalitetsledningssystem för organisationer och aktörer som verkar i en eller flera delar av en medicinteknisk produkts livscykel, bland annat Kursen passar dig som Kursen passar även dig som har produkter som omfattas av IVDR, eftersom ISO 13485:2016 även är applicerbar för ett kvalitetsledningssystem för in vitro diagnostik. Kursen blandar praktiska övningar och diskussioner med teoripass. Det krävs inga direkta förkunskaper. ISO 13485-certifiering från Lloyd’s Register (LR) hjälper er att uppnå både lokal och internationell överensstämmelse.


Pm international sverige
bilbolaget östersund tvätt

Box 857, SE-501 15 Borås, Sweden. Phone: +46 10-516 50 00 certifiering@ri.se | www.ri.se. Ackred. nr. 1002. Certifiering av ledningssystem. ISO/IEC 17021-1.

Brighter har erhållit ISO 13485-certifiering. ons, jun 19, 2019 16:07 CET. Brighters kvalitetsledningssystem har nu certifierats under ISO 13485.

Intertek är ackrediterade att certifiera enligt ISO 13485:2016. Vi har lång och global erfarenhet inom den medicintekniska branschen – både vad gäller certifiering av ledningssystem och produktsäkerhetsprovning- och certifiering. Övriga tjänster inom medicinteknik

Visa Tjänster och processer för globala certifieringar som Kina CCC, Ryssland EAC, Korea KC, Iso 9001, Iso 50001, Iso 14000 och andra ISO 13485 - Certifiering av kvalitetsrevisorer Svenska Produktutveckling för medicintekniska produkter, Prevas utökar sin certifiering inom standarden ISO 13485 Nu är även Prevas kontor i Uppsala certifierade enligt ISO 13485. En tydlig bekräftelse på att vi levererar utvecklingstjänster helt i enlighet med de höga kvalitetskrav som ställs på medicintekniska produkter. I den här artikeln, vad är ISO 13485 kvalitetsstyrningssystem för medicintekniska enheter? certifiering +902127024000 [e-postskyddad] INTYGANDE. ISO/IEC 27001:2013; WLA-SCS:2016; Certifiering av produkter och processer Certifiering av produkter bygger på kravdokument i form av produktstandarder eller andra allmänt accepterade dokument – nationella eller internationella – och innebär att certifieringsorganet intygar att en produkt eller process uppfyller specificerade krav.

En tydlig bekräftelse på att vi levererar utvecklingstjänster helt i enlighet med de höga kvalitetskrav som ställs på … ISO 13485 är baserad på den mer generella certifieringen för kvalitetsledningssystem, ISO 9001, som kompletterats med krav som är specifika för den medicintekniska sektorn. ISO 13485 inkluderar alla led i tillverkningen, från design till produktion och underhåll, samt relaterade tjänster. Vi är kända för att genomföra kostnadseffektiva revisioner och revisioner som skapar ett mervärde för er verksamhet gentemot era konkurrenter. Vi certifierar mot standarderna ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485, ISO 45001, ISO 27001, ISO 39001 och SS-EN 15224. Vi genomför även andrapartsrevisioner och oberoende granskning. • Utvecklingsprocessen kopplar kraven till kvalitetsledningssystemet ISO 13485:2016 • Utvecklingsprocessen kopplar till kraven på dokumentation i MDR/IVDR • Belysning av skillnaden mellan produktstandards och process-standard • Vad gör man om det inte finns harmoniserade standarder på plats • Hur man minst uppnår state of the art.