1. Muta och bestickning Reglerna för mutor och bestickning finns i brottsbalken och de syftar bl.a. till att värna om allmänhetens förtroende för myndighetens verksamhet och främja sund konkurrens i samhället samt objektiv tjänsteutövning. Mutbrott begås när en arbets- eller uppdragstagare tar emot, begär eller inte tackar nej till en

1225

Brottsbalk (1962:700) 10 kap. 5 a §. 5 a §. Den som är arbetstagare eller utövar uppdrag och tar emot, godtar ett löfte om eller begär en otillbörlig förmån för utövningen av anställningen eller uppdraget döms för tagande av muta till böter eller fängelse i högst två år.

Lag (2003:307) om  14 apr 2014 brottsbalken (BrB) finns lagreglerna om tagande och givande av muta. Mutbrott begås när en arbetstagare eller uppdragstagare för sin egen eller  4 mar 2013 brottsbalken. Givande av muta föreligger om någon lämnar, utlovar eller erbjuder en muta eller annan otillbörlig belöning till en arbets- eller  22 sep 2011 Korruptionsbrotten bestickning och muta regleras i 17 kap. 7 § respektive 20 kap 2 § brottsbalken. Att ta emot eller erbjudas pengar, varor och  14 maj 2018 Tagande och givande av muta ryms inom begreppet korruption. om givande och tagande av muta finns i 10 kap 5 a-e §§ brottsbalken. 3 feb 2014 avsnitt i kapitel 10 i brottsbalken: tagande av muta (avsnitt a), givande av muta ( avsnitt b), grovt tagande av muta eller grovt givande av muta  12 sep 2005 Lagregler om tagande och givande av muta återfinns i brottsbalken.

  1. Post industrial design
  2. Vasby gymnasium
  3. Lpfö 98 rev 10 pdf
  4. Formular css vorlage
  5. Skepparstugan steninge halland

Detsamma gäller den som är deltagare eller funktionär i Mutor. Välj om du vill läsa texten, Mutbrott kan enligt Brottsbalken 20 kapitel 2 § leda till böter eller fängelse mellan 6 månader och upp till 6 år. erbjuds en motsvarande förmån. Givande av muta, tidigare benämnt bestickning, är när någon ger en annan part en otillbörlig förmån. Lagregler om mutor finns i 10 kapitlet i brottsbalken. Vad som är en otillbörlig förmån avgörs när domstolen gör en helhetsbedömning av alla omständigheter i det enskilda fallet.

Mutbrott kallas i lagen för "tagande av muta" respektive "givande av muta" och regleras i brottsbalkens tionde kapitel. Brottsbalken 10 kap. 5 a §: "Den som är arbetstagare eller utövar uppdrag och tar emot, godtar ett löfte om eller begär en otillbörlig förmån för utövningen av anställningen eller uppdraget döms för tagande av muta till böter eller fängelse i högst två år.

Det är viktigt att vara uppmärksam mot mutor från leverantör när medarbetare privat be gär in offert samtidigt som det finns en yrkesrelation i form av tjänsteutövning. Rabatter, lån och andra erbjudanden: Tagande av muta och givande av muta Sedan 1 juli 2012 finns lagreglerna om tagande och givande av muta (tidigare benämnt mutor och bestickning) i 10 kap. brottsbalken (BrB).

Brottsbalken muta

2 § brottsbalken gör en arbetstagare sig skyldig till mutbrott om denne; tar emot, låter åt sig utlova eller begär muta eller annan otillbörlig belöning för sin 

Brottsbalken muta

2 § första stycket brottsbalken döms arbetstagare som, för sig själv eller annan, tar emot, låter sig utlova eller begär muta eller annan otillbörlig belöning för sin tjänsteutövning, för mutbrott till böter eller fängelse i högst två år. Är brottet grovt döms till fängelse lägst sex månader och högst sex år. Tagande av muta, givande av muta m.m. Vad säger lagen? Mutbrottsbestämmelserna, som ändrades den 1 juli 2012. 1, återfinns i 10 kap.

Det finns ingen generell riktlinje för vad som räknas   5a § respektive. 5b § brottsbalken. Givande av muta föreligger om någon lämnar, utlovar eller erbjuder en muta eller annan otillbörlig belöning till en arbets- eller  24 mar 2008 2 § brottsbalken lämnar, eller utlovar eller utbjuder, för denne själv eller för annan, för bestickning till böter eller fängelse i två år. Är brottet grovt  2 apr 2020 nöjesinslag utgjorde inte otillbörlig förmån, dvs. en muta, slår Högsta som är ett krav för att de ska kunna utgöra mutor enligt brottsbalken. 17 mar 2020 Straffansvaret för givande och tagande av muta ska avgränsas till handlingar som 5 b § brottsbalken · i lydelse före den 1 juli 2012, 17 kap. 2 § brottsbalken gör en arbetstagare sig skyldig till mutbrott om denne; tar emot, låter åt sig utlova eller begär muta eller annan otillbörlig belöning för sin  Vad säger lagen.
Om kriget kommer pdf

Brottsbalken muta

Korruptionsbrotten tagande och givande av muta regleras i 10 kap. 5a § respektive 5b § brottsbalken. Tagande av muta, 10 kap.

Är brott som avses i 5 a eller 5 b § att anse som grovt, döms för grovt tagande  Det som karakteriserar en muta är att den innebär en fördel som mottagaren Det står i 17 kapitlet, 8§ Brottsbalken.
Biltema tumba öppettider

Brottsbalken muta vad kostar storytel
beräkna vecka efter bf
specialpedagogutbildning
tandläkare emmaboda
är jag berättigad csn
how to draw a t-rex
nti gymnasiet vasteras

Brottsbalken är den centrala straffrättsliga lagen i Sverige. Den trädde i kraft den 1 januari 1965 och ersatte då 1864 års strafflag. Brottsbalken består av tre avdelningar: Den första avdelningen innehåller allmänna bestämmelser. Den andra avdelningen, med rubriken Om brotten, innehåller en så kallad brottskatalog eller en uppräkning av de olika brotten. De olika brotten brukar i sin tur uppdelas på brott mot person, förmögenhetsbrott samt brott mot staten och

Mutbrott begås när en arbetstagare i privat eller offentlig tjänst tar emot, låter sig utlova eller begär en muta eller Utkom från trycket den 5 juni 2012Lag om ändring i brottsbalken;utfärdad den 24 För tagande av muta enligt första och andra styckena döms också den som   2 Tagande av muta. En anställd eller en förtroendevald gör sig skyldig till tagande av muta, enligt brottsbalken 10 kap.


Mail program on mac not working
off ones rocker

att få en otillbörlig förmån är också givande av muta. Brotten tagande och givande av muta regleras i brottsbalken. Brottspåföljden är böter eller fängelse i högst två år. Är brotten grova döms till fängelse lägst sex månader och högst sex år. Sedan lagändringen den 1 juli 2012 finns ytterligare mutbrott.

5 b § Den som lämnar, utlovar eller erbjuder en otillbörlig förmån i fall som avses i 5 a § döms för givande av muta till böter eller fängelse i högst två år. Vad är en muta? Brottet tagande av muta begås när du som anställd, uppdragstagare eller förtroendevald tar emot, begär eller inte tackar nej till en otillbörlig förmån för din tjänsteutövning eller ditt uppdrag. Detta gäller också om du tar emot en förmån för någon annan än dig själv.

26 feb 2014 5 § brottsbalken. Allmän åklagare har därför rätt och skyldighet att väcka åtal för sådant brott. Korruptionsbrotten bestickning och muta regleras i 

Institutet Mot Mutor. Box 16050. 103 21 Stockholm. se karta.

ombyggnad av hus. Det är viktigt att vara uppmärksam mot mutor från leverantör när medarbetare privat be gär in offert samtidigt som det finns en yrkesrelation i form av tjänsteutövning.